Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Ciepła i słoneczna pogoda utrzymująca się od kilku tygodni sprawiła, że na terenach leśnych ściółka jest bardzo sucha oraz utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe.

Straż pożarna apeluje o rozwagę podczas wiosennych spacerów oraz wypoczynku na terenach leśnych. Obecnie nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować duży pożar lasu stwarzający zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Od początku roku mazowieccy strażacy interweniowali aż 5552 razy przy pożarach traw oraz 721 razy przy pożarach lasów. Niestety podczas pożarów traw i lasów siedem osób  zostało rannych.

W 2019 roku mazowieccy strażacy zmagają się z plagą pożarów traw oraz lasów. Dla porównania w tym samym czasie 2018 roku odnotowano zaledwie  2963 pożary traw oraz 310 pożarów w lasach, w których ranne zostały trzy osoby. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Pamiętajmy również, o zakazie rozpalania ognia 100 metrów od granicy lasu. Prognozy pogody przewidują utrzymanie się ciepłej i suchej pogody co najmniej do piątku 25 kwietnia 2019 roku.

Mapę zagrożenia pożarowego w lasach możesz sprawdzić tutaj

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

 

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

  1. palone w pobliżu lasu ogniska,
  2. niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
  3. nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
  4. przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
  5. iskry z pojazdów szynowych i innych,
  6. umyślne podpalenia.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

Poruszajmy się samochodami tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.