Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

W dniu 25 lipca br.  w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie została podpisana umowa na realizację inwestycji  p.n. „Budowa Komendy Powiatowej oraz  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”.

Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020″. Umowę o realizacji inwestycji podpisali: st. bryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – jako inwestor i Pan Robert Kosowski – Prezes Zarządu firmy Budimpol sp. z o.o. z Warszawy – główny wykonawca. Wartość podpisanej umowy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wyniesie 16 851 000 zł. Środki na budowę pochodzą z ustawy modernizacyjnej i rezerwy celowej oraz Środki Ubezpieczeniowe KG PSP. Działkę pod inwestycję przekazał Urząd Miasta w Legionowie. Termin wykonania został określony na 29 kwietnia 2020 roku.

Tekst: kpt. Radosław Kozicki KW PSP w Warszawie

Zdjęcia: kpt. Radosław Kozicki KW PSP w Warszawie