Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

spoKREWnieni służą

Koledzy Strażacy! Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, obchodzonego od 6 lat...

UWAGA – Niebezpieczne Sople

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie ostrzega przed zagrożeniami, związanymi z gromadzeniem na dachach budynków sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób...

Bezpieczne lodowiska 2017

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym Komenda Powiatowa PSP w Legionowie włącza się w organizowaną przez Komendę Główną PSP, akcję „BEZPIECZNE LODOWISKA 2017”. W ramach ww. akcji funkcjonariusze KP PSP w Legionowie włączą się w...