Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

PSK

POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

Dzwoniąc na numer 998 połączymy się z

Powiatowym Stanowiskiem Kierowania (PSK)

PSK  funkcjonuje w ramach Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. PSK realizuje zadania zintegrowanego systemu działalności  operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu legionowskiego.

To tutaj przyjmowane, ewidencjonowane i rejestrowane są zgłoszenia o zdarzeniach. Przyjmowane są również sygnały z urządzeń i systemów monitorujących powstania pożarów w obiektach oraz zakładach przemysłowych.

Dyżurny PSK po przyjęciu zgłoszenia dysponuje siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowych do zdarzeń powstałych na terenie powiatu.  Na nim spoczywa obowiązek ciągłego analizowania aktualnie prowadzonych działań ratowniczych.  Po przez współdziałanie z innymi instytucjami oraz służbami koordynuje działania w zakresie likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.