Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Kierownictwo

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

st. bryg. mgr inż. Radosław Parapura

 

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

mł. bryg. mgr inż. Karol Mendak

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15:00- 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta powiatowego PSP tel. (22) 774 35 31.