Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Monitoring Pożarowy

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEGIONOWIE

SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO – ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Z OBIEKTEM KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEGIONOWIE

  1. WYMAGANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE – Plik do pobrania

 

  1. Wykaz dokumentów wynikających z  „Wymagań  organizacyjno – technicznych dotyczącymi uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Legionowie”.- Plik do pobrania.

 

  1. WNIOSEK o przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych tj. podłączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP). – Plik do pobrania.