Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

W dniu 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie nastąpiło
uroczyste zdanie i jednocześnie powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP
w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak z dniem 30.06.2020r. przeszedł na zaopatrzenie
emerytalne po 35 latach służby w PSP. Na stanowisku komendanta legionowskich strażaków
st. bryg. Mieczysław Klimczak służył od 12.02.2013 r.
Przez ponad 20 lat służby w PSP st. bryg. Klimczak związany był ze stołeczną strażą pożarną,
gdzie pełnił służbę jako dowódca JRG 2 a później JRG 3 w Warszawie. Od 01.03.2012r
został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Legionowie. Po
niespełna roku objął ster nad legionowską komendą jako Komendant Powiatowy. St. bryg.
Mieczysław Klimczak prężnie współpracował z władzami samorządowymi na terenie powiatu
legionowskiego. Dzięki wzorowej współpracy udało się stworzyć optymalne warunki w
zakresie stanu technicznego obiektów Komendy Powiatowej PSP w Legionowie, jak również
wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy.
Dzięki jego inicjatywie i staraniom jako jedni z pierwszych na Mazowszu rozpoczęliśmy
szkolenia dla dzieci i młodzieży, także spoza powiatu legionowskiego, w ramach sali
szkoleniowej „Iskierka”, która z biegiem czasu była modernizowana o najnowsze rozwiązania
techniczne m.in. o mobilny symulator pożarów. Za swoją wzorową działalność st. bryg.
Mieczysław Klimczak niejednokrotnie był wyróżniany przez przełożonych, jak również
władze samorządowe powiatu legionowskiego. Jednak najważniejszym celem Komendanta
Klimczaka było doprowadzenie do budowy nowego obiektu Komendy Powiatowej wraz z
Jednostką Ratowniczo Gaśniczą. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji udało mu
się doprowadzić w 2018r. do rozpoczęcia budowy, którą zakończono w kwietniu tego roku, a
legionowska straż pożarna doczekała się nowoczesnej strażnicy na miarę naszych czasów.
St. bryg Mieczysław Klimczak przez cały okres służby uczestniczył również w wielu
trudnych akcjach za co został wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami.
Z dniem 01 lipca 2020 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie
obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie st. bryg. Radosławowi Parapurze,
który dotychczas pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Nowym
Dworze Mazowieckim. St. bryg. Radosław Parapura z warszawską strażą pożarną związany
był od 1996 r., gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódcy sekcji JRG 3, Oficera a
następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, Dowódcy JRG 9,
Dowódcy JRG1, oraz Dowódcy SGRW-N „Warszawa-5”.
W uroczystości pożegnania st. bryg. Mieczysława Klimczaka ze służbą oraz przejęcia
obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez st. bryg. Radosława Parapurę uczestniczył
bryg. Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki a także bryg. Marcin
Konecki, Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.
St. bryg. Mieczysławowi Klimczakowi bardzo dziękujemy za zaangażowanie, determinację
oraz wielki wkład w rozwój i wizerunek legionowskiej straży pożarnej. Jednocześnie
składamy życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz realizacji zamierzeń i
planów.
Nowemu Komendantowi życzymy sukcesów, dobrej współpracy z nową załogą, oraz
dalszego rozwoju zawodowego.